خبرگزاری تقریب 26 مرداد 1401 ساعت 17:59 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/561787/1/جمع-آوری-بقایای-مواد-منفجره-حملات-اخیر-رژیم-صهیونیستی-غزه -------------------------------------------------- عنوان : جمع آوری بقایای مواد منفجره حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه -------------------------------------------------- متن :