خبرگزاری تقریب 22 مرداد 1401 ساعت 10:00 http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/561226/آنچه-الان-درباره-حمله-سلمان-رشدی-می-دانیم -------------------------------------------------- عنوان : آنچه تا الان درباره حمله به سلمان رشدی می‌دانیم -------------------------------------------------- مدیر برنامه سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی: خبرها درباره وضعیت رشدی خوب نیست و او احتمالا یک چشم خود را از دست بدهد. متن :