نسخه قابل چاپ

نسخه وب

.......... عناوين بخش سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ............................................................

روز      ماه      سال      


۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۱:۴۰   »   تبلیغ آموزه های اهل بیت(ع) زمینه ساز تقریب مذاهب/ مقابله با سیاسیون ضددین راهکار نابودی تکفیر است
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۰۸:۰۵   »   وحدت اسلامی در سایه تقریب دیدگاهها محقق می شود/حکومت بحرین حقوق بشر را نقض کرده است
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۲۱:۳۲   »   امیدواریم در بازگشت به کشورمان به عنوان سفیر تقریب مطرح شویم/ شیخ زکزاکی عالم بزرگ تقریب است
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۲۰:۵۵   »   وحدت اسلامی در پاکستان نمود عملی دارد/ وجود 2مرکز بزرگ اسلامی با حضور شیعه و سنی
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۱۱:۵۰   »   برگزاری "کمیسیون رسانه" کنفرانس وحدت با پیشنهاد تاسیس تلویزیون تقریب
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۰۸:۰۰   »   امروز به کنفرانس وحدت بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم/ حقیقت جریانهای تکفیری را به مسلمانان نشان دهیم
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۰۸:۰۰   »   کنفرانس وحدت بهانه ای برای گردهمایی مسلمانان و حل مشکلات امت اسلامی/ در طول تاریخ امت اسلامی دچار چنین بحران سیاسی و اجتماعی نبوده است
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۷:۵۳   »   نگاهی به کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۵:۱۱   »   جلسه ستاداجرائی سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی