>> سید محمد حسینی بهشتی - صفحه 1 | خبرگزاری تقریب (TNA)
سید محمد حسینی بهشتی
شهید بهشتی، سلسله جنبان وحدت اسلامی
۱۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۷
شهید بهشتی به مشترکات میان انسان‌ها بسیار مقید بود
۸ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۹
وحدت شیعه و سنی در کلام شهید بهشتی  <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۷ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۷